Friday, January 3, 2014

jaringan syarafTerdiri dari sel saraf yang panjang dan halus, mempunyai inti sel dalam protoplasma yang agak tebal. Bentuk sel saraf seperti bintang, mempunyai ekor panjang. Dendrite taju sel yang pendek biasanya banyak, lebih dari satu fungsinya untuk menghantarkan rangsangan dari luar kedalam sel. Neurit taju sel saraf yang panjang dan halus, protoplasmanya menghantarkan rangsangan dari badan sel ke luar sel. Neurit  diselubungi oleh suatu selaput yang disebut sel schwan, selaput di bagian dalamnya disebut myelin. Neurit in banyak terdapat di luar pusat susunan saraf, kadang-kadang terdapat di kulit. Badan sel hanya terdapat di beberapa tempat terutama di otak dan sumsum tulang belakang. Kadang-kadang cabang neurit dari suatu neuron berhimpitan atau melingkar pada badan sel yang lain, keadaan ini di sebut sinaps.
            Sel saraf atau neuron yang berbentuk panjang dan halus menyerupai batang, mempunyai ekor yang terdiri atas dua bagian yaitu badan sel dan ekor sel. Dalam badan sel terdapat protoplasma yang di dalmnya mengandung serabut halus yang disebut neurofibril. Pada protplasma badan sel terdapat inti dan benda-benda kecil yang disebut Nissel yang gunanya sebagai tempat penyimpan tenaga.
            Endoneurium adalah serabut saraf yang di kumpulkan menjadi satu atau sebuah kumpulan saraf  yang di kelilingi jaringan ikat. Saraf jurai dikumpulkan menjadi sebuah   kumpulan tersebut menjadi sebuah jurai yang di kelilingi oleh jaringan ikat disebut perineurium. Beberapa  jurai di kumpulkan menjadi sebuah saraf dikelilingi oleh jaringan ikat kuat yang di sebut epineurium. Beberapa saraf masuk kedalam sumsum tulang belakang berkumpul menjadi rumpun saraf, disebut batang saraf yang dibungkus oleh jaringan ikat kuat yang disebut endoneurium.

No comments:

Post a Comment