Friday, January 3, 2014

ikatan yg terdapat pada elektrolitikatan ion : ikatanyang terjadi antara logam dan non logam. Pada ikatan ini terjadi serah terima elektron dan dapat dapat mengantarkan listrik,
ikatan kovalen : ikatan antara non logam dengan non logam
Ikatan ion adalah ikatan antara logam dna non logam yang dapat menghantarkan listrik (elektrolit). Terjadinya serah terima electron.
Ikatan Kovalen adalah ikatan antara non logam dan non logam . Ada yang dapat menghantarkan listrik dan ada yang tidak dapat menghantarkan listrik. Yang dapat menhantarkan listrik

No comments:

Post a Comment